Tổng Hợp Phím Tắt ILLUSTRATOR (AI) Giúp Tăng Tốc Công Việc - Bảo Khánh IT Blogger

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tổng Hợp Phím Tắt ILLUSTRATOR (AI) Giúp Tăng Tốc Công Việc

CÁC PHÍM TẮT HỮU ÍCH TRONG ILLUSTRATOR GIÚP TĂNG TỐC CÔNG VIỆC
-----
Việc sử dụng các phím tắt sẽ giúp cho công việc thiết kế của designer nhanh hơn đáng kể. Dưới đây là full bộ phím tắt của illustrator. Hi vọng nó có thể giúp cho công việc của mọi người tăng tốc hơn.

Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'trong menu CTRL +Shift+Alt+Y Tuong ng Outline Overprint review Noi dung CTRL+ Pixel CTRL+ duong vien Hiện Zoom CTRL+0 chế CTRL+Alt+0 CTRL shifttH Window FitArboard FitAlli Window Show CTRL Shift+ CTRL +SHIFT SHIFT CTRL+ALT+G Arthoards hinh Phong lón vùng Đua trang giay ve Đua giữa tắt vung Bat/tat khung tranfrom Rat/tăt trong suot Show/hide Bounding Show/hide ransparency Grid CTRL+U trang Show/hide Gradient Annotator CTRL+ Smart Guides Show Grid Bat/tat thanh Bat dính đitrong'
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'Nhom phim tăt trong menu FILE Nhóm lenh CTRL+ CTRL+0 Nhom lênh CTRL New Open OpenAs Noi dung dung Taoo Mofile file Adobe Bridge CTRL+ CTRL+S CTRL SHIFT+ Close Save CTRL +ALT+S CTRL+P Đongfile SaveAs Luu Save Copy Print Luura các dang Luu hêm bàn copy'
Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'phim trong menu Window lệnh Window SHIFT+ F7 Tuong úng Align SHIFT+F6 Appearance Bang Noi dung dong đoi uong Brush Panel SHIFT+F3 Color hieuúng CTRL+F9 turong Guide SHIFT+F5 kiều Brush Panel màu Gradient CTRL+F8 Graphic Styles Panel chinh màu gradient Gánkieu Panel hinh thuoc Pathfinder CTRL+SHIFT+F9 CTRL+F10 SHIFT+CTRL+F11 SHIFT+CTRL+F10 đuoc Stroke Symbols ayer căt Transparency đuong Panel quần Panel bàng cong quàn quần ly Symbol đoi tuong riêng Panel quần'
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.

Post Top Ad

Responsive Ads Here