Tổng Hợp Phím Tắt Photoshop | Bí Kíp Cầm Tay Cho Dân Thiết Kế - Bảo Khánh IT Blogger

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tổng Hợp Phím Tắt Photoshop | Bí Kíp Cầm Tay Cho Dân Thiết Kế


Phím tắt cho các công cụ chỉnh sửa hình ảnh

: Move >> Di Chuyển
: Marquee >> Công cụ tạo vùng chọn
: Lasso >> Công cụ tạo vùng chọn tự do
: Quick Selection, Magic Wand >>  Công cụ tạo vùng chọn theo màu
: Crop and Slice >> Cắt hình
: Eyedropper, Color Sampler, Ruler, Note, Count >> Các công cụ chấm màu, thước kẻ
: Spot Healing Brush, Healing Brush, Patch, Red Eye >> Các công cụ Spot Healing Brush, Healing Brush, Patch, Red Eye
: Brush, Pencil, Color Replacement, Mixer Brush >> Nét bút vẽ, công cụ vẽ và tô màu
: Clone Stamp, Pattern Stamp>>  Lấy mẫu từ một hình ảnh
: History Brush, Art History Brush >> Khôi phục lại những thông số ảnh trước đó
: Eraser >> Tẩy, xóa
: Gradient, Paint Bucket >> Đổ màu
: Dodge, Burn, Sponge >> Làm tối ảnh
P Pen >> Vẽ đường, tạo vector
T : Type >> Tạo chữ
A : Path Selection, Direct Selection >> Chọn đường, hướng
U : Rectangle, Rounded Rectangle, Ellipse, Polygon, Line, Custom Shape >> Công cụ vẽ các hình chữ nhật, elip, đường thẳng, ...
H : Hand >> Lướt để xem ảnh khi zoom quá lớn
R : Rotate >> Xoay
Z : Zoom >> Phóng to/thu nhỏ
D : Default colors >> Màu sắc mặc định
X : Switch Foreground and Background colors >> Chuyển đổi màu sắc giữa Foreground và Background
Q : Quick Mask Mode >> Chế độ Quick Mask
F : Thay đổi giữa các chế độ màn hình
/  : Toggle Preserve Transparency
 : Giảm kích cỡ  Brush
: Tăng kích cỡ Brush
,  : Chọn Brush trước đó
 : Chọn Brush kế tiếp
  : Chọn Brush đầu tiên
 : Chọn Brush cuối cùng

Các phím tắt với nhóm chức năng File

Ctrl + N :  Tạo mới file
Ctrl + O : Mở file
Alt + Shft + Ctrl + O : Open As...
Shft + Ctrl + M :  Edit in ImageReady
Ctrl + W :  Đóng file đang mở
Alt + Ctrl + W : Đóng tất cả các file đang mở
Shft + Ctrl + W :  Đóng photoshop và mở Bridge...
Ctrl +S  : Lưu file
Shft + Ctrl + S / Alt + Ctrl + S : Lưu lại dưới dạng
Alt + Shft + Ctrl + S :  Lưu dưới dạng Web
F12  :  Khôi phục lại hình ảnh gốc
Alt + Shft + Ctrl + I : Xem thông tin file
Shft + Ctrl + P  : Cài đặt trang
Ctrl + P :   In
Alt + Shft + Ctrl + P : Print One Copy in Photoshop
Ctrl + Q :   Thoát phần mềm

Các phím tắt với nhóm chức năng Edit

Ctrl + Z : Undo/Redo
Shft + Ctrl + Z : Thực hiện lại thao tác sau đó
Alt + Ctrl + Z : Thực hiện lại thao tác trước đó
Shft + Ctrl + F : Fade...
Ctrl + X / F2 : Cut
Ctrl + C / F3 : Copy
Shft + Ctrl + C : Copy Merged
Ctrl + V / F4 :  Paste
Shft + Ctrl + V : Paste Into
Shft + F5  : Mở hộp thoại Fill
Ctrl + T : Kéo dãn, xoay tự do

Các phím tắt với nhóm chức năng cài đặt

Ctrl + K: Cài đặt chung
Shft + Ctrl + K: Cài đặt màu sắc
Alt +Shft + Ctrl + K: Cài đặt phím tắt
Alt + Shft + Ctrl + M: Cài đặt menu

Các phím tắt với nhóm chức năng điều chỉnh hình ảnh

Ctrl + L: Mở hộp thoại Levels
Shft + Ctrl + L: Tự động thay đổi Levels
Alt + Shft + Ctrl + L: Tự động điều chỉnh độ tương phản
Shft + Ctrl + B: Tự động điều chỉnh màu
Ctrl + M: Mở hộp thoại Curves
Ctrl + B: Mở hộp thoại Color Balance
Ctrl + U: Mở hộp thoại Hue/Saturation
Shft + Ctrl + U: Chuyển màu của hình ảnh sang xám
Alt + Ctrl + I: Chỉnh sửa kích thước hình ảnh
Alt + Ctrl  + C: Canvas Size

Các phím tắt với nhóm chức năng Select

Ctrl + A : Chọn tất cả
Ctrl + D : Bỏ chọn
Shft + Ctrl + D :  Chọn lại
Shft + Ctrl + I / Shft + F7 :  Đảo vùng chọn
Alt + Ctrl + A : Chọn tất cả Layer
Alt + Ctrl + D  / Shft + F6 :  Làm mờ biên vùng chọn

Các phím tắt với nhóm chức năng Filter

Ctrl + F : Dùng Filter cuối cùng
Alt + Ctrl + X  : Extract...
Shft + Ctrl + X : Mở hộp thoại Liquify...
Alt + Shft + Ctrl + X  : Mở hộp thoại Pattern Maker
Alt + Ctrl + V : Mở hộp thoại Vanishing Point

Các phím tắt với nhóm chức năng hiển thị

Shft + Ctrl + H  : Target Path
Ctrl + ' : Bật tắt lưới
Ctrl + ; : Bật tắt Guides
Ctrl + R : Bật tắt thước kẻ
Shft + Ctrl + ;   : Snap
Alt + Ctrl + ;   : Khóa Guides
Alt + F9 F9 :  Bật tắt bảng Actions
F5 : Bật tắt bảng Brushes
F6  : Bật tắt bảng màu Color
F8  : Bật tắt bảng Info
F7  : Bật tắt bảng Layer
Ctrl + + / Ctrl + = : Phóng to
Ctrl + -  : Thu nhỏ
Ctrl + 0 :  Hiển thị đầy đủ trên màn hình
Alt + Ctrl + 0 :  Phóng to 100%

Các phím tắt với nhóm chức năng trợ giúp

F1 : Bật cửa sổ trợ giúp

Các phím tắt với nhóm chức năng Layer

Shft + Ctrl + N : Tạo mới Layer...
Ctrl + J : Sao chép Layer
Shft + Ctrl + J : Cắt Layer
Alt + Ctrl + G : Create/Release Clipping Mask
Ctrl + G :  Nhóm các Layer
Shft +Ctrl+ G  :  Bỏ nhóm các Layer
Ctrl + ]  : Di chuyển lên trên
Ctrl + [ : Di chuyển xuống dưới
Shft + Ctrl + [  : Di chuyển xuống dưới cùng
Shft + Ctrl + ]  : Di chuyển lên trên cùng
Ctrl + E : Gộp tất cả Layer
Shft + Ctrl + E : Chỉ gộp những Layer được hiển thị

Post Top Ad

Responsive Ads Here